Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Koronavaksinering

7. januar 2021 kl. 20:59

Endelig plan for organisering av massevaksinasjon i Lillehammer kommune og resten av Norge er ennå ikke helt klar, men jobbes med kontinuerlig i disse dager.

Vi på Toppen legesenter har inngått avtale med Lillehammer kommune om at vi skal tilby våre listepasienter vaksinasjon på legesenteret.

Foreløpig er det levert få vaksiner til Lillehammer kommune. Regjeringens prioriteringsliste angir hvem som får vaksinen først. Kommunen har startet vaksinasjon av første prioriteringsgruppe som er beboere på sykehjem. 

Neste gruppe som skal vaksineres er de på 85 år og eldre. De i denne gruppen som har fastlege på Toppen vil bli kontaktet av oss og tilbudt tidspunkt for vaksinasjon så snart vi vet når vaksiner ankommer.

Så håper vi at det raskt og jevnt vil tildeles mange vaksiner til Lillehammer kommune fremover. Vi kontakter våre pasienter også i de neste prioriterte gruppene med tilbud om vaksinering så snart vi får vaksiner tildelt.

Vaksinering mot Covid 19 er frivillig og gratis.

Toppen legesenter kommer av smittevernhensyn til å tilby vaksinering på ettermiddag og kveldstid. På den måten beholder vi best kapasitet til ordinære fastlegetjenester i vanlig kontortid.

Influensavaksinering

14. september 2020 kl. 14:45

Det er i år ikke mulig å komme innom for influensavaksinering som drop in. Kontakt oss per telefon eller sms for å avtale tidspunkt for vaksinering. Dette fordi det er viktg å unngå trengsel og at for mange må oppholde seg på venterommet over lengre tid. 

Vi har enda noen doser igjen for våre pasienter i risikogruppene. For andre som ønsker vaksinen; ring oss for avtale og resept.